Gamla kontra Nya världen

Under denna kväll tittar vi på skillnaden mellan gamla och nya världen. Vilka skillander känner vi och vilka sitter i huvudet. Är det så att gamla världen är bäst fortfarande eller har nya världen kommit i kapp?